The Tussycat Ranch (1981) Yetişkin Film Film

Dr. Virginia Grant, yanlış yönlendirilmiş, hazcı, radikal ve naif gençlik ile onların hippi nesliyle ebeveynleri arasındaki nesil farkını inceleyen beş vaka çalışmasıyla ilgilenen bir psikiyatristtir. Beşinci hikaye ise onun kendi deneyimlerini içermektedir.

Date: Nisan 13, 2024